Hotline: +603-8893 0600
Login or Register

Tentang Kami

Tabung Kesihatan KASIH mempelawa orang ramai meyumbang secara tunai. Wang tunai yang terkumpul akan digunakan bagi tujuan memenuhi objektif tabung berkaitan dengan kesihatan. Dana yang dikumpul akan dipindah kepada asset kekal merangkumi objektif kesihatan mengikut kesesuaian. Amanah Raya Berhad merupakan pemegang amanah Tabung Kesihatan KASIH dan no fail rujukan adalah LD004913.

KASIH Holdings Sdn Bhd merupakan sebuah syarikat perkhidmatan kemudahan kesihatan swasta. KASIH beroperasi dialamat:

KASIH Holdings Sdn Bhd
T02-U01, Jalan P8D, Block C (NNCC)
Presint 8, 62050 Putrajaya
Telefon: 03-88930600

Antara rangkaian pusat perkhidmatan kesihatan dibawah pengurusan KASIH Holdings Sdn Bhd adalah seperti berikut: