Zakat

Sedekah yang diberikan akan digunakan untuk mana-mana kes kecemasan perubatan yang diterima dan dilaporkan kepada pihak iKasih.com

RM

Custom Amount

Personal Info

Donation Total: RM10.00